Kệ trang trí 2 tầng

Sản phẩm mới

Kệ trang trí 2 tầng

Số lượng thanh gỗ để đóng kệ này:

1. Thanh gỗ LiK2A: 16 thanh

2. Thanh gỗ LiK2B: 28 thanh

3. Thanh gỗ LiK2C: 46 thanh 

Sản phẩm này không còn trong kho

0 ₫

Đơn giá này là giá bán số lượng thanh gỗ LiK tương ứng để đóng thành phẩm, không phải là giá bán của sản phẩm cũng như bất kỳ phụ kiện nào đi kèm trong hình.

Share:

Viết một bài bình luận

Kệ trang trí 2 tầng

Kệ trang trí 2 tầng

Kệ trang trí 2 tầng

Số lượng thanh gỗ để đóng kệ này:

1. Thanh gỗ LiK2A: 16 thanh

2. Thanh gỗ LiK2B: 28 thanh

3. Thanh gỗ LiK2C: 46 thanh 

Những sản phẩm liên quan

Bấm để về đầu trang